persverti

persverti
pérsverti Š 1. tr. SD1146, SD301, Sut, LL94,191, NdŽ viršyti svoriu, nusverti: Sunkiaus sveriu, persveru R361, 484. Drūtgalys pérsveria laibgalį 1. Man išrodo, kad tavo maišas pérsvers manąjį Alk. | refl.: ^ Abu susvėrus ant vienos šakelės neparsisvertų LTR(Šmn). Abu lygūs – neparsisvers par kartį Brž. 2. tr. Q542, R361, , N, M, NdŽ dar kartą pasverti, patikrinti svorį: Reikia visus fermos jaučius parsver̃t, tai daug darbo turėjom Krs. 3. refl. pakeisti kūno padėtį perkeliant svorio centrą: Jis pasižiūrėjo į poną, persisvėrė nuo vienos kojos ant kitos ir tylėjo . 4. tr. BzF180(TP1880,46), NdŽ, LTR(Pšl) perlenkus, permetus pakabinti: Pusiau pársverk drabužį ant karties J. Meškina par pečius parsverta S.Dauk. Paskui [Martynas] vėl persveria savo ryšulius per petį ir ima žingsniuoti toliau I.Simon. Žmonės varėsi keliu po vieną ar po kelis pilkus ilgaausius asilus, apkrautus persvertais į abu šonu maišais Šlč. ^ Judu abudu tik už uodegų surišti ir par torą pársverti (abu labu tokiu) Vkš. | refl. tr. J, Kal: Jis parsinešė persisvėręs per petį gražiai blizgančias chromo pušnis P.Cvir. Senolėlė nebepasimaitindama, persisvėrusi terbeles, išėjo į svietą Žem. Kitą kartą žmonys į bažnyčią visi basi vaikščiojo – batus an peties pusiaužniugu pársisvers Als. Pársisverk maišą ant pečių Up. Linus per statką pérsisverdavai, o su plaktuve numušdavai Smln. 5. tr. lenkiant per ką nusvarinti, nuleisti, nukarti: Miegojo, rankas per lovos kraštus persvėręs, šypsodamasis J.Marc. Telyčia vis siekias, pérsvėrus galvą per tvorą Vdžg. | refl. LL191: Jadvyga užgula palangę ir, persisvėrusi į lauką, žiūri į sodą V.Myk-Put. Alyvos auga persisvėrusios per tvorą J.Balč. Pársisvėrė par torą, pasiekė ir nuskabė mun visas jurginas Vkš. Pérsisveriam, būdavo, an pilvo par tvorą ir raunam morkvas Sdk. Smagiai persisvė́rė ir įlėkė šulnin Pnd. Pérsisvėrė vandenio ir invirto Ml. Netyčiomis išgirdo už tvoros dilgynėje kažin ką bevaitojant ir, persisvėręs anon pusėn, išvydo susirietusią žmogystę Vaižg. Žents par tvorą parsisvėrė, tėvs už kojų nusitvėrė LTR.refl. persiversti: Par slenkstį kad pérsisvėrė – gali vaikas ažsigaut šiteip Sdk. 6. refl. prk. pasiekus tam tikrą ribą, pereiti kur, pakrypti kita linkme: Pársisvėriau į ketvirtą skyrių, kad gerai mokiaus Lk. Jau seni metai pérsisvėrė Jz. Liga paprastai jau esti persisvėrusi į gijimą P.Aviž. Saulei į pavakarę persisvėrus, kunigėlis išgirdo kažką smarkiai laiptais nudundant žemyn S.Čiurl. Saulė persisvėrė per dienovidį, papūtė vėjelis, nebe taip kepino J.Avyž. 7. tr., intr. 1 prk. būti pranašesniam, pralenkti, viršyti: Miežiai visada avižas pérsveria Vlkv. Nebylinėk (barkis) su bagotumi, jeib jisai tave nepersvertų CII636. Tik viename dalyke jie mus persveria: jų rankose turtai . Nežinia, ar čia gerumas, ar čia blogumas pérsvers PnmA. Meilė pérsveria visas bėdas Sv. Tiesa persver ir auksą brš. Niekada neprarandu supratimo, kad gyvenimo svarstyklėse persveria gėris J.Gruš. Visur persveria moterų balsai, o tarp jų įsipina spiegiantys vaikų ir storai gaudžiantys vyrų balsai . 8. tr. prk. palenkti paperkant: Jis liūdinykus pérsvers, ir papūsk! Alk. 9. tr. NdŽ prk. iš naujo apsvarstyti, pergalvoti. \ sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; įsverti; išsverti; nusverti; pasverti; persverti; prasverti; prisverti; susverti; užsverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • persverti — pérsverti vksm. Drūtgalỹs pérsvers láibgalį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • persvėrimas — sm. (1), parsvėrìmas (2) → persverti: 1. Sut, NdŽ. 2. NdŽ Šiandie mum visų gyvulių, visos fermos parsvėrìmas Krs. 3. NdŽ → persverti 4. 4. NdŽ svėrimo klaida …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsverti — antsver̃ti, añtsveria, añtsvėrė (ž.) 1. S.Dauk žr. užsverti 2: Antsvėrė (užkabino) ant jo kaklo aukso retežį M.Valanč. | refl. intr., tr.: Agatė antsisvėrė su maišeliu, užsidengė su skepeta lig akių M.Valanč. Tie basoms kojėms, batus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsverti — apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė tr., apsverti, àpsveria, apsvėrė 1. Š, ETŽ sveriant apgauti, nusukti svorį: Žmonės buvo tikri, kad niekas jų neapsvers A.Vencl. Pirkau meisos – muni ant pusės kilogramo àpsvėrė Vkš. 2. J apsunkinti, prislėgti. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsverti — atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė NdŽ, atsverti, àtsveria, atsvėrė Rod 1. tr. SD217, Q14, R, R97,116, MŽ15,127,152, Sut, M, Š, LL123, Lkž, Vkš sveriant atmatuoti tam tikrą kiekį: Atsvėrė jam už darbadienius tiek visokio javo, kad poriniu vežimu vos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasverti — ×dasver̃ti, dàsveria, dàsvėrė (hibr.), dasverti, dàsveria, dasvėrė 1. tr. SD45, KlG170, LVI442 sveriant pridėti, papildomai atsverti tam tikrą kiekį. 2. intr. SD190, Sut, N būti reikiamo svorio. sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsverti — išsver̃ti, ìšsveria, ìšsvėrė tr. LVI809, išsverti, ìšsveria, išsvėrė 1. N, NdŽ nustatyti svorį, pasverti. 2. pasiekti, turėti tam tikrą svorį: Nieko neišsvėrė uogos, baisiai sausos Klt. 3. svoriu išvarginti, ištempti: Du kibirus benešant, net… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusverti — nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė Š, nusverti, nùsveria, nusvėrė 1. tr. SD387, R390, MŽ525, N, K, NdŽ, Vgr, Slnt, Jrb, Slč atsverti, pasverti: Nusver̃k man svarą druskos KI34. Nùsvertus grūdus pildavo į vieną krūvą Smln. Su bezmėnu svėriau, gal i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasverti — pasver̃ti, pàsveria, pàsvėrė tr., pasverti, pàsveria, pasvėrė 1. SD272, R40, MŽ, Sut, N, K, M, Š, Kv, Žd, Vlkv, Mrj, Grk, Sb, Ad, Lnt nustatyti svorį: Ant buonžės pasverk lašinius J. Pirmiau kiaulę pasver̃kiam, o paskuo aplink piningus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkabinti — tr. 1. per ką pakabinti, persverti: Parkabinau drabužį, kad į antrą pusę tvoros nusviro J. | refl. tr.: Vyrai, persikabinę sėtuves, barstė grūdus rš. Per didelius karščius vaikščioja vyrai, persikabinę per ranką švarkus rš. 2. iš vienos vietos į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”